Informacje dotyczące ochrony danych osobowych - RODO

Poniżej znajdziesz informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało. Szanuję Twoją prywatność, dane osobowe, wizerunek i zaufanie z jakimi wiąże się wykonanie sesji zdjęciowej.

Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili kontaktując się z fotografem.

 

1. Informuję, że podane przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, którym jest:

 Firma Handlowo Usługowa Foto Zakątek Piotr Mądry

ul. Łyskowskiego 29/35 paw.211A

87-100 Toruń

NIP 879 223 39 35

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się

z Administratorem poprzez email: am.fotografia@onet.pl lub telefonicznie pod nr 692 560 107.

1. Dane Usługobiorców będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Podane przez Ciebie dane osobowe zostały zebrane i przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy związanej z sesją. Na przykład Twój wizerunek - bez niego sesja nie byłaby możliwa.

3. Dane mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia przez Administratora marketingu

bezpośredniego w stosunku do swoich usług i produktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

4. Przetwarzaniem danych w imieniu Administratora mogą zajmować się podmioty zewnętrzne, w szczególności będą to podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z zakresu obsługi rachunkowo – księgowej Administratora, obsługi informatycznej administrowanych danych, laboratoria fotograficzne, inne osoby współpracujące z fotografem przy realizacji dzieła. Tylko i wyłącznie te podmioty, bez których wykonanie usługi na takim poziomie i w taki sposób nie byłoby możliwe.

5.Kopia danych lub informacja o miejscu udostępnienia danych może być uzyskana od Administratora.

6. Podane przez Ciebie dane będą przechowywane i przetwarzane przez czas niezbędny do

wykonywania Umowy, oraz po rozwiązaniu Umowy do momentu przedawnienia roszczeń, jakie ktoś mógłby mieć do Administratora.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania Umowy oraz prowadzonego

marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.

7. Na każdym etapie naszej współpracy masz prawo do:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania swoich danych,

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego

własnych produktów lub usług,

d. wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o

ochronie danych osobowych.

8. Zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w innym celu niż wykonanie sesji, oraz w szerszym zakresie niż jest to niezbędne do wykonania sesji, odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody. Na przykład wszelkie publikacje. W takich przypadkach udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, jednak w określonych przypadkach wyrażenie zgody może być niezbędne do świadczenia określonych usług lub usługi a brak jej wyrażenia lub jej cofnięcie może prowadzić do braku możliwości świadczenia usługi w zakresie w jakim wiąże się to z przetwarzaniem danych, do których przetwarzania konieczna jest zgoda osoby, której dotyczą dane.

9. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody są przetwarzane do czasu jej cofnięcia, jednak nie dłużej niż 3 lata od wykonania umowy.

10. W związku z udzieloną zgodą przysługuje Ci prawo dostępu do treści przechowywanych i

przetwarzanych Twoich danych osobowych i prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym czasie. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym momencie, jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych zawsze przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.